یال


پایگاه داده‌های علوم زمین

موضوع‌ها:  جغرافیا | علوم پایه | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی

انواع منابع:  نشریه | گزارش طرح پژوهشی

پوشش زبانی:  فارسی

سیاست دسترسی:  تمام متن

درباره پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور با علم به اهمیت علوم زمین در توسعه اقتصادی در راستای اهداف و سیاست‌های برنامه سوم توسعه کشور، جهت ارتقاء سهم معادن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی به درستی نقش و جایگاه اطلاعات سامان‌یافته را ارزیابی نموده و سهولت دسترسی به این اطلاعات و جلوگیری از دوباره‌کاری و اتلاف وقت را در دستور کار قرارداده است. ایده نخستین «پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور» در سال ۱۳۷۸ در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح شد. با توجه به گسترده‌تر شدن فعالیت‌ها و اطلاعات این طرح، طراحی یک پایگاه اطلاعاتی برای مدیریت آن الزامی می‌نمود. این پایگاه شامل بانک‌های اطلاعاتی گوناگونی می‌باشد؛ از اطلس زمین شناسی راه‌ها گرفته تا بانک اطلاعات نانو بیو زمین.
مالک وزارت صنعت، معدن و تجارت
ناشر وزارت صنعت، معدن و تجارت
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت روند جمـع‌آوری اطلاعات، یک روند مداوم و پیوسته با دیدگاه به‌روزرسانی اطلاعات و پردازش سریع و بهینه آنها است که در این میان پردازش، دسته‌بندی و حفظ و نگهداری اصولی اطـلاعات هدف اصلی در جلوگیری از پراکندگی آنها می‌باشد که خود زمینه‌ساز ارائه مطلـوب داده، در اشکـال گوناگون می‌باشد. بخش عمده پردازش شامل همسـان‌سازی، استاندارد سـازی و تولید اطلاعات خاص و همچنین ارائه گزارشـات به اشکال گوناگون از بانک‌های اطلاعاتی تولید شده می‌باشد.
هدف پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور، به منظور جمع‌آوری، همسان‌سازی و ساماندهی داده جغرافیایی و زمین‌شناسی کشور با هدف اطـلاع‌رسانی سریع و آسـان به شیوه‌های گوناگون، شروع به کار نموده تا بسـتری مناسب جهت شناسـائی و جمع‌آوری داده علوم زمین فراهم آورد و راه را برای برنامه‌ریزان، مدیـران، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و سایر بخش‌های صنعتی، اقتصادی و سیاسی کشور هموار سازد.
نشانی اینترنتی http://www.ngdir.ir/PDefault.asp
رایانامه info@ngdir.ir
تلفن ثابت 982144241376
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟