یال


انجمن‌های علمی حوزه

موضوع‌ها:  علوم انسانی

انواع منابع:  انجمن علمی

پوشش زبانی:  فارسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره مأموریت اصلی این دبیرخانه زمینه‌سازی و اقدام برای تأسیس، تقویت و توسعه انجمن‌های علمی حوزه است. در حال حاضر نزدیک 20 انجمن علمی اطلاعات خود را در این دبیرخانه به ثبت رسانده‌اند. بنابراین، کاربران می‌توانند به اطلاعاتی شامل معرفی انجمن، ساختار، اطلاعات تماس آنها، وظایف و فعالیت‌ها، و غیره دسترسی داشته باشند.
مالک مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
ناشر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1381
یادداشت از طریق پیوند http://www.anjomanhawzah.ir/page/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87 می‌توان به فهرست انجمن‌های نمایه شده در این وبگاه دسترسی پیدا کرد. امکان برقراری تماس با این وبگاه از طریق پیوند http://www.anjomanhawzah.ir/page/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%A7 وجود دارد.
هدف مهمترین هدف از راه‌اندازی این پایگاه اطلاع‌رسانی از وضعیت و عملکرد انجمن‌ها به کاربران است. همچنین، از اهداف دیگر این وبگاه تسهیل فرایند دسترسی به اطلاعات برای انجمن‌های علمی و آشنایی پژوهشگران با نحوه تأسیس یک انجمن علمی است.
نشانی اینترنتی http://www.anjomanhawzah.ir/
تلفن ثابت 982532913510
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟