یال


شورای انجمن‌های علمی ایران

موضوع‌ها:  علوم انسانی | علوم پایه | علوم پزشکی | فنی و مهندسی | کشاورزی و دامپزشکی | هنر و معماری

انواع منابع:  انجمن علمی

پوشش زبانی:  فارسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره شورای انجمن‌های علمی ایران مؤسسه‌ای‌ غیر انتفاعی‌، غیر تجاری‌ و غیرسیاسی‌ است‌ که به صورت مستقل تشکیل شده است. از خدمات این وبگاه می‌توان به انتشار خبرنامه الکترونیکی شورا به منظور گسترش اطلاع‌رسانی به کلیه مراکـز و دستگاه‌هـای ذیربط و تبادل‌ اطلاعات‌ و تجارب‌ میان‌ انجمن‌ها به‌ منظور گسترش فعالیت‌ها‌ و ایجاد وحدت‌ بین آنها اشاره کرد.
مالک شورای انجمن‌های علمی ایران
ناشر شورای انجمن‌های علمی ایران
نوع سازمان غیر دولتی
زمان شروع 1386
یادداشت در پیوند http://uisa.ir/scientific-associations/introducing-associations.html می‌توان به فهرست انجمن‌ها دسترسی پیدا کرد.
هدف اهداف‌ شورا عبارت‌اند از: ایجاد هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ میان‌ انجمن‌های‌ علمی‌ ایران‌ و کمک‌ به‌ ارتباط‌این‌ انجمن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌، بخش­های‌ صنعتی‌، کشاورزی‌و خدماتی‌ کشور، و مجامع‌ بین‌المللی‌؛ شناساندن‌ جایگاه‌ واقعی‌ و تقویت‌انجمن‌های‌ علمی‌، ایجاد زمینه‌های‌ لازم‌ به‌ منظور حضور فعال‌ در مجامع‌ تخصصی‌برای‌ تأثیرگذاری‌ بر روند قانون­گذاری‌ و اجرایی‌ کشور، حمایت‌ از حقوق‌ این‌انجمن‌ها و همچنین‌ کمک‌ به‌ پیشبرد اهداف‌ کمیسیون‌ انجمن‌های‌ علمی‌ ایران.
نشانی اینترنتی http://uisa.ir/
رایانامه info@cisa.ir
تلفن ثابت 982188610209
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟