یال


انجمن‌های علمی پزشکی کشور

موضوع‌ها:  علوم پزشکی

انواع منابع:  انجمن علمی

پوشش زبانی:  فارسی

سیاست دسترسی:  اطلاعات کتابشناختی

درباره ثبت اطلاعات انجمن‌ها، تسهیل تبادلات بین انجمن‌ها و همچنین ارتباطات بین‌المللی و مدیریت ارتباط در فضای مجازی از خدماتی است که در این سامانه پیش‌بینی شده است. در این سامانه امکان جستجوی انجمن‌های علمی گوناگون تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور وجود دارد. همچنین، این وبگاه دربردارنده اطلاعات و اسناد مورد نیاز برای آگاهی از چگونگی و روند تشکیل یک انجمن علمی است.
مالک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ناشر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1394
یادداشت از طریق پیوند http://www.ima-net.ir/Default.aspx?AllCommunities می‌توان فهرست انجمن‌ها را مشاهده کرد.
هدف هدف از این سامانه مدیریت یکپارچه و کارآمد انجمن‌های علمی زیر نظر وزارت بهداشت از طریق ابزارهای نوین فناوری است. همچنین، ارائه خدمات به این انجمن‌ها و اطلاع‌رسانی بهتر به کاربران پیرامون انجمن‌های علمی از دیگر اهداف سامانه است.
نشانی اینترنتی http://www.ima-net.ir/Default.aspx
رایانامه info@ima-net.ir
تلفن ثابت 982181452400
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟