یال


درباره کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مرجع قانونی صدور مجوز تأسیس انجمن‎هاى علمى غیرپزشکى در ایران به‌شمار می‌آید. کاربران می‌توانند از طریق این وبگاه فهرست انجمن علمى در گروه‌هاى علوم پزشکى، علوم پایه، کشاورزى، فنى و مهندسى، و علوم انسانى را بازیابی کنند.
مالک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ناشر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1370
هدف هدف از راه‌اندازی پایگاه حاضر آشنایی متقاضیان تأسیس انجمن‌هاى علمى با روند کار کمیسیون انجمن‌هاى علمى و اطلاع از مدارک مورد نیاز به تأسیس انجمن علمى است. همچنین، از اهداف دیگر این سامانه اطلاع‌رسانی درباره انجمن‌های علمی فعال در کشور است.
نشانی اینترنتی http://www.isacmsrt.ir/
رایانامه isacmsrt@gmail.com
تلفن ثابت 982182233575
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟