یال


درباره کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر 480 هزار کتاب چاپی، 24 هزار کتاب خطی، بیش از 40 هزار مجلد نشریه و میلیون‌ها برگ سند در آن نگهداری می‌شود، نهادی با سابقه‌ی نزدیک به یک صد سال است که بخش مهمی از میراثِ ماندگارِ تمدنِ کهنسال و بزرگِ ایرانِ اسلامی را بر دوش می‌کشد و بر اساس رسالت تاریخی که بر عهده‌اش نهاده شده، یعنی پشتیبانیِ اطلاعاتی از فرآیند قانونگزاری و حمایت از پژوهش در حوزه‌ی علوم انسانی، همواره چشم‌به‌راهِ پویندگانی از قافله‌ی علم و آگاهی بوده است.
مالک کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
ناشر کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1388
یادداشت برای مشاهده مدارک تمام‌متنی که در این کتابخانه دیجیتال قرار دارد به پیوند http://dlib.ical.ir/faces/search/digitalresources/digitalBriefView.jspx?_afPfm=-gxphmbm8x مراجعه کنید. امکان برقراری تماس با این کتابخانه از طریق پیوند http://dlib.ical.ir/faces/faq/public/faqSearchPage.jspx?_afPfm=-gxphmbm8p وجود دارد.
هدف هدف از این کتابخانه دیجیتال برقراری دسترسی برخط کاربران به تمام‌متن برخی اسناد کتابخانه مجلس و همچنین اطلاعات کتابشناختی این کتابخانه است. همچنین، حفاظت دیجیتالی اسناد و به‌ویژه نسخ خطی کتابخانه مجلس از دیگر اهداف این طرح بوده است.
نشانی اینترنتی http://dlib.ical.ir/home
تلفن ثابت 982133130911
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟