یال


درباره شبکه علمی کشور، شبکه‌ای مستقل است که با استفاده از فیبر تاریک، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را دارا می‌باشد. دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مشترکین این شبکه هستند. از تسهیلات این شبکه جستجوی منابع دانشگاهی و علمی پژوهشی است و کاربران می‌توانند از این طریق منابع مورد نیاز خود را جستجو کنند. این شبکه اطلاعات مربوط به کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، پروژه‌های تحقیقاتی در حال انجام، بانک‌های اطلاعاتی، پژوهشی و آماری کشور را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
مالک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ناشر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1390
هدف مهمترین هدف خدمت جستجوی منابع علمی این شبکه ایجاد امکان دسترسی از راه دور دانشجویان به شبکه‌های دانشگاهی برای استفاده از منابع علمی و آموزشی است.
نشانی اینترنتی http://www.iranscience.net/
رایانامه info@irost.org
تلفن ثابت 982156276031
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟