یال


درباره فهرستگان جامع کشاورزی در واقع بانک اطلاعات کتاب‌شناختی کشاورزی ایران است که اطلاعات کتاب‌شناختی تمامی این منابع را گردآوری، سازماندهی، و دسترس‌پذیر می‌کند. در حال حاضر، امکان جستجوی ساده و پیشرفته محتوا در این پایگاه وجود دارد. همچنین، می‌توان جستجو در این فهرستگان را به مراکز یا کتابخانه‌های خاصی محدود کرد. این پایگاه برای کمک به جریان صحیح دستیابی به اطلاعات کشاورزی مربوط به ایران به‌وجود آمده است.
مالک سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی
ناشر جهاد کشاورزی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1368
هدف تهیه و تدوین فهرستگان کشاورزی به منظور تامین اطلاعات مورد نیاز و تمهید مقدمات امر پژوهش برای کاربران حوزه کشاورزی کشور صورت گرفته است. هدف از این فهرستگان گردآوری و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی ـ و در برخی موارد تمام‌متن ـ منابع اطلاعاتی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است.
نشانی اینترنتی http://elibrary.areo.ir/portal/tabid/180/Default.aspx
رایانامه z.yousefinejad@areo.ir
تلفن ثابت 982122413926
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟