یال


درباره این کتابخانه مجازی در 6 پایگاه فهرستگان جامع کشاورزی، پایگاه اگریس ایران، پایگاه جامع مقالات فارسی، منابع دسترسی آزاد کشاورزی، سامانه جامع مدیریت نشریات و کتاب های الکترونیکی غیرفارسی کشاورزی برای استفاده محققان و پژوهشگران این بخش راه اندازی شده است.
مالک سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی
ناشر جهاد کشاورزی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1393
یادداشت این کتابخانه 95 درصد از نیازهای علمی محققان در بخش کشاورزی را پاسخ خواهد داد. همچنین، از طریق این کتابخانه مجازی می‌توان با بیش از 200 ناشر معتبر دنیا ارتباط برقرار کرد.
هدف از چالش‌های وزارت جهاد کشاورزی دسترسی به منابع علمی جدید بود، بنابراین این کتابخانه به هدف پاسخگویی به این چالش و مجموعه‌سازی، سازماندهی، و اشاعه محتوا و منابع اطلاعاتی به صورت برخط برای کاربران راه‌اندازی شده است.
نشانی اینترنتی http://elibrary.areo.ir/portal/tabid/147/Default.aspx
رایانامه z.yousefinejad@areo.ir
تلفن ثابت 982122413925
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟