یال


درباره نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران به عنوان یکی از نشانه های اقتدار ملی در حوزه فناوری اطلاعات و انتشارات علوم پزشکی به شمار می رود. در ساختار محتوایی پرتال شامل بانک‌های اطلاعاتی زیر می‌گردد: کتابخانه ملی پزشکی ایران، بانک اطلاعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور، پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور، سامانه مشابهت یاب، سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه، بانک مقالات پزشکی ایران، بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور، فهرست مجلات نامعتبر و جعلی، سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی، سامانه منبع یاب و بانک اطلاعات طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
مالک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ناشر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت - مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1394
هدف این سامانه با هدف پوشش کلیه نیازهای جامعه پژوهش پزشکی طراحی و پیاده سازی شده است. در این سامانه منابع علمی، شاخص های علم‌سنجی محققان و دانشگاه‌ها و نیز انواع تولیدات علمی اعضای هیئت علمی پوشش داده شده است.
نشانی اینترنتی http://www.research.ac.ir/
رایانامه portal@research.ac.ir
تلفن ثابت 982181455225‎
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟