یال


درباره پروژه کتابخانه دیجیتالی، طرحی جهت حفاظت بلند مدت دیجیتالی و ارتقای دسترس پذیری میراث مکتوب ایران است که با توجه به ماموریت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا. در این سازمان فرهنگی از سنوات گذشته طراحی و به اجرا در آمده و هم اکنون در برگیرنده هزاران کتاب دیجیتالی شده نسخه خطی و چاپ سنگی قدیمی است.
مالک سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
ناشر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1391
پوشش زمانی 1300
یادداشت کاربران می‌توانند از طریق پیوند http://dl.nlai.ir/UI/Help/help.pdf به راهنمای این کتابخانه دسترسی داشته باشند.
هدف هدف از این کتابخانه افزایش سهولت دسترسی کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به منابع اطلاعاتی، پایگاه‌های اطلاعاتی، پایگاه‌های داخلی سازمان، و پایگاه‌های اشتراکی است.
نشانی اینترنتی http://dl.nlai.ir/UI/Forms/Index.aspx
رایانامه digital@nlai.ir
تلفن ثابت 98218864049
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟