یال


درباره از آنجایی که یکی از اهداف و وظایف کتابخانۀ ملی گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور است، این سازمان اطلاعات کتابشناختی لازم دربارۀ این منابع را گردآوری می‌کند. کتابشناسی ملی ایران از سال 1376 بصورت لوح فشرده تهیه و تولید می‌شود. این لوح فشرده با رویکردی نوین و با امکانات جدید در اختیار کاربران قرار گرفته است. این پایگاه اطلاعاتی ویرایش برخط تلاش‌های است که کتابخانه ملی در زمینه تهیه کتابشناسی ملی انجام داده است. کاربران می‌توانند به صورت رایگان در این پایگاه به جستجوی کتابشناختی بپردازند.
مالک سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
ناشر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1333
هدف فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی کاربران به اطلاعات کتاب‌های منتشر شده در ایران و کتاب‌های منتشر شده دربارۀ ایران در خارج از کشور هدف اصلی و نخستین این پایگاه اطلاعاتی است.
نشانی اینترنتی http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/searchBF.do
رایانامه appraisalrecords@nlai.ir
تلفن ثابت 98218864048
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟