یال


درباره طرح های پژوهشی به عنوان یکی از ابزار مهم در تحقیقات به شمار می روند که حاصل ایده پردازی و تجربیات محققان در علوم مختلف می باشند. در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه ها و ارگان های علمی در زمینه های مختلف بانک عظیمی از طرح های پژوهشی در دست اجرا و یا خاتمه یافته داردند که حاصل تجربیات و تلاش های پژوهشگران می باشد. وجود یک بانک طرح های پژوهشی در کشور به عنوان یک مرجع علاوه بر اینکه باعث پرهیز از دوباره کاری و جلوگیری از سرقت طرح ها و ایده ها می گردد، برای سایر پزوهشگران این فرصت را فراهم می کند تا با یکدیگر تعامل نموده و از تجربیات گرانبها برای ایده های جدید بهره مند گردند. بانک طرح های پژوهشی پایگاه اطلاعات علمی با هدف ایجاد یک مرجع معتبر برای طرح های پژوهشی، در گام نخست اقدام به نمایه و معرفی طرح های جهاد دانشگاهی نموده است.
مالک مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
ناشر مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1383
یادداشت صفحه راهنمای این پایگاه و نحوه جستجو در آن به پیوند http://fa.journals.sid.ir/help.aspx در دسترس است.
هدف این پایگاه با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و دستیابی آسان محققان به اطلاعات به‌روز مرتبط با طرح‌های پژوهشی و نهایتاً افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور راه‌اندازی شده است.
نشانی اینترنتی http://fa.projects.sid.ir/
رایانامه Info@SID.ir
تلفن ثابت 982144265001
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟