یال


درباره از آنجایی که یکی از اهداف و وظایف کتابخانۀ ملی گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور است، این سازمان اطلاعات کتابشناختی لازم دربارۀ پیایندها را نیز گردآوری می‌کند. این پایگاه، در واقع، بخشی از کتابشناسی ملی (اپک ملی) است، که در بردارنده اطلاعات کتابشناختی تمامی پیایندهایی است که در کشور چاپ و منتشر می‌شوند.
مالک سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
ناشر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1333
هدف فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی کاربران به اطلاعات کتابشناختی پیایندهای منتشر شده در ایران و پیایندهای منتشره دربارۀ ایران در خارج از کشور هدف اصلی از راه‌اندازی این پایگاه است.
نشانی اینترنتی http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/searchPF.do
رایانامه appraisalrecords@nlai.ir
تلفن ثابت 982188644000
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟