یال


درباره ثبت اطلاعات آخرین شماره نشریات منتشر شده از طریق این سامانه به انجام می‌رسد. همچنین ارزیابی، تمدید اعتبار، حمایت مالی از نشریات علمی نیز از طریق این سامانه به انجام خواهد رسید. با توجه به اهمیت روزافزون مجله‌های علمی به عنوان یکی از محمل‌های ارتباطات علمی، چنین سامانه‌ای می‌تواند کاربران را در یافتن مجله‌ها و همچنین معرفی آنها کمک کند.
مالک دانشگاه آزاد اسلامی
ناشر دانشگاه آزاد اسلامی
نوع سازمان غیر دولتی
زمان شروع 1394
یادداشت در این وبگاه امکان جستجوی مجله‌ها بر اساس موضوع، دوره انتشار، وضعیت انتشار، پایگاه نمایه‌کننده، و ناشران امکان‌پذیر است.
هدف سامانه ارزیابی نشریات علمی با هدف ارزیابی و نظارت بر ارتقای نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نصب و راه‌اندازی شده است.
نشانی اینترنتی http://eval.journals.iau.ir/
تلفن ثابت 982147353405
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟