یال


درباره مطبوعات، به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه، نقش بسزایی درشکوفایی فرهنگ جوامع برعهده دارند و تاثیر مهم آن درگسترش آگاهی عمومی و تبادل افکار و اندیشه‌ها برکسی پوشیده نیست. ویژگی‌های خاص این رسانه باعث گردیده است دراین مقطع زمانی بیش از هر زمان دیگر در طول تاریخ کشورمان، مورد اقبال عمومی قرار بگیرد و بعضا با سایر وسایل ارتباط جمعی به رقابت بپردازد. لذا ضرورت اطلاع‌رسانی جامع در خصوص شرایط و مراحل اخذ امتیاز نشریات و بررسی قوانین و آیین‌نامه های مربوطه بیش از پیش احساس می گردد . از این رو معاونت امور مطبوعاتی واطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به الکترونیکی نمودن فرآیند درخواست مجوز نشریه نموده است. در حال حاضر، می‌توان با جستجو در این سامانه فهرست نشریات دارای مجوز در کشور را مشاهده کرد.
مالک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ناشر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1393
یادداشت در صفحه جستجوی پیشرفته این سامانه می‌توان به جستجوی نشریات بر اساس عنوان، نوع مجوز، شماره مجوز، تاریخ مجوز، زبان رسانه، گرایش رسانه، نوع صاحب امتیاز، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، آدرس پستی و الکترونیکی، گستره توزیع، نوع چاپ، و غیره پرداخت.
هدف هدف این سامانه تغییر فرایندهای اخذ مجوز از فیزیکی به الکترونیکی است. بنابراین، انواع نشریاتی که در کشور چاپ و منتشر می‌شوند باید از طریق این سامانه نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند. همچنین، از اهداف سامانه اطلاع‌رسانی جامع درباره نشریات گوناگون کشور به کاربران برخط است.
نشانی اینترنتی http://www.e-rasaneh.ir/View_Certificate_Report.aspx
رایانامه support@e-rasaneh.ir
تلفن ثابت 982184095000
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟