یال


درباره سامانه نشر مجلات علمی پژوهشی کشور (سنم) سامانۀ شبکه ای هوشمندی است که با هدف ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهدافش طراحی شده و در اختیار جامعۀ علمی کشور قرارگرفته است. این سامانه از طریق ایجاد فضایی مناسب جهت ارائۀ کلیۀ مقالات و تولیدات علمی مجلات کشور با امکانات پیشرفتۀ جستجو و نیز ارائۀ سامانۀ هوشمند مدیریت کلیۀ مراحل نشر با رعایت استاندارد واحد در تولید فنی و ارائۀ محتوا با تأکید بر حفظ مالکیت صاحبان محتوا، بر آن است تا گام بزرگی در جهت تسهیل فرآیندهای تولید، نشر و گسترش توزیع اطلاعات در فضای مجازی مجلات بردارد. همچنین از طریق پیوند http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95850 می‌توان در مجلات این سامانه به جستجو پرداخت.
مالک مرکز نشر دانشگاهی
ناشر مرکز نشر دانشگاهی
نوع سازمان غیر دولتی
زمان شروع 1388
یادداشت دسترسی به راهنمای این سامانه از طریق پیوند http://isj.iup.ir/index.aspx?PID=95852 امکان‌پذیر است.
هدف هدف از این سامانه ایجاد شبکۀ صاحبان محتوای مجلات علمی و تاًمین نیازهای پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی برای دسترسی به منابع اطلاعاتی ملی موجود در مجلات است. تحقق این هدف مستلزم بسترسازی مناسب و مشارکت تولیدکنندگان محتوا برای گردآوری، تبدیل، سازماندهی، حفاظت و ارائۀ اطلاعات به شکل رقومی و چاپی در سطح ملی است تا با ارائۀ بهنگام و گستردۀ تولیدات علمی کشور، زمینۀ دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.
نشانی اینترنتی http://isj.iup.ir/index.aspx
رایانامه isj@iup.ir
تلفن ثابت 982188704418
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟