یال


درباره پایگاه اطلاعاتی سوخت و انرژی یک پایگاه تخصصی در همین زمینه است که شامل منابع گوناگون اطلاعاتی می‌شود. این پایگاه در حال حاضر در بردارنده بیش از 15 هزار رکورد اطلاعاتی است که تمام‌متن بیشتر آنها به صورت برخط قابل بازیابی است. این پایگاه موضوعاتی چون نفت، گاز، اوپک، الکتریسیته و نظایر آن را شامل می‌شود. جستجو در این پایگاه بر اساس عنوان، پدیدآورنده، کلیدواژه، و شماره مدرک امکان‌پذیر است.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف هدف از طراحی «پایگاه اطلاعاتی سوخت و انرژی» نمایه‌سازی منابع اطلاعاتی این حوزه در سطح ایران و فراهم کردن دسترسی کاربران به تمام‌متن این رکوردهای اطلاعاتی است.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/sokht_energy.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟