یال


درباره مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری با استفاده از تجربه Compendex، پایگاهی را به عنــوان ایران کامپندکس تاسیس کرده که تمام حوزه‌ها و رشته‌های مربوط به مهندسی و فناوری را در بر می‌گیرد. این پایگاه که رکوردهای آن شامل مقالات مجله‌های معتبر فارسی است، با انجام جستجو در زمینه‌های مختلف فناوری و مهندسی، متن کامل مقالات را در دسترس کاربران قرار می‌دهد. ایران کامپندکس از این نظر با سازمان‌های تولید کننده پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران متفاوت است.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف هدف از طراحی ایران کامپندکس نمایه‌سازی مقاله‌های حوزه فنی ـ مهندسی (به‌ویژه مهنـدسی هوا فضا، معماری و برنامه‌ریزی، حمل و نقل، مهندسی نفت، علم مواد، مهندسی مکانیک، محیط زیست، مهندسی به مفهوم عام، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، و مهندسی زیست پزشکی) در سطح ایران و فراهم کردن دسترسی کاربران به تمام‌متن این مقاله‌ها است.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/irancompendex.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟