یال


درباره این پایگاه امکان بررسی رابطه استنادی میان تولیدات علمی معتبر را به کاربران می‌دهد. پیگیری تحولات و دنباله‌های استنادی ـ یعنی منشأ طرح یک روش یا ایده ـ از امکانات این پایگاه اطلاعاتی است. ایده اصلی این نوع پایگاه‌ها از پایگاه وب آو ساینس (web of science) شروع شده است. این پایگاه نیز ساختاری همانند وب آو ساینس دارد. نمایه استنادی علوم ایران ابزاری مناسب جهت جستجوی نوشته‌ها در یک حوزه خاص است.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1387
پوشش زمانی 1387
هدف اهداف این پایگاه عبارتند از: تعیین میزان دقیق استنادها، تعیین تداوم زمانی استنادها، تعیین منابع و زمان استنادها، تعیین میزان اثرپذیری و اثر گذاری رشته‌ها بر یکدیگر، بررسی و مشاهده مقالات چند رشته‌ای، تعیین افراد هسته برای درک اندیشه‌ها و ارتباط مؤثر با آنها، تعیین عمر نوشته‌های در حوزه‌های مختلف، و کمک به تدوین نقشه جامع علمی کشور.
نشانی اینترنتی http://sci.isc.gov.ir/Authenticate.aspx?la=0
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟