یال


درباره افزایش تعداد پژوهشگران و متعاقباً تعداد طرح‌های پژوهشی در کشور باعث شد تا مرکز منطقه‌ای «پایگاه اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی» را تأسیس کند. کارشناسان این پایگاه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ارتباط برقرار کرده و طرح‌های پژوهشی آنها را گردآوری می‌کنند. متن کامل این طرح‌ها پس از سازماندهی از طریق برخط قابل دسترسی است.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف از آنجا که طرح‌های پژوهشی نتایج پژوهش‌های اصیل پژوهشگران به شمار می‌آیند و به دلایل گوناگون دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به ضرورت نشر این گزارش‌های پژوهشی توجه چندانی ندارند، این پایگاه با هدف سازماندهی و انتشار عمومی این طرح‌های پژوهشی راه‌اندازی شده است.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/eproject.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟