یال


درباره این پایگاه شامل نزدیک به 60 هزار رکورد از مقاله‌های روزنامه‌های کشور می‌شود. کاربران می‌توانند این مقاله‌ها را بر اساس عنوان، پدیدآوری، کلیدواژه، شماره مدرک، و نام روزنامه‌ها کاوش کنند. از آنجا که وبگاه‌های خود روزنامه‌ها اغلب تمام‌متن مقاله‌ها را شامل می‌شوند، کارشناسان مرکز منطقه‌ای با مراجعه به این وبگاه‌ها مقاله‌ها را به این پایگاه اطلاعاتی انتقال می‌دهند. در شرایطی که امکان انتقال محتوای الکترونیکی امکان‌پذیر نباشد، دیجیتال‌سازی این مقاله‌ها از روی نسخه چاپی آنها صورت می‌گیرد.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف از آنجا که مقاله‌های روزنامه‌ها منابع منحصر به‌فرد و خاصی قلمداد می‌شوند و دارای اطلاعات باارزشی در زمینه‌های گوناگون هستند، هدف این پایگاه گردآوری، سازماندهی، و اشاعه این مقاله‌ها به شکلی جدید و متناسب با نیاز کاربران است.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/enews.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟