یال


درباره بیش از شش هزار سند الکترونیکی از طریق این پایگاه در دسترس کاربران قرار گرفته‌اند. منظور از سند آن دسته از مدارکی هستند که از نظر طبقه‌بندی در ردیف مجله‌ها، کتاب‌ها، و پایان‌نامه‌ها قرار نمی‌گیرند. بولتن‌ها، خبرنامه‌ها، کاتالوگ‌ها، پوسترها، و غیره از نمونه سند الکترونیکی به شمار می‌آیند.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف هدف از این پایگاه حفظ و نگهداری کارآمد اسنادی است که در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وجود دارند که معمولاً به شکل مناسبی نگهداری نمی‌شوند. دسترسی کاربران به این اسناد با ارزش از دیگر اهداف این سامانه است.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/edms.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟