یال


درباره این پایگاه اطلاعاتی شامل چندین هزار کتاب تمام‌متن از مراکز دانشگاهی و پژوهشی سراسر کشور است. برای دسترس‌پذیر ساختن این کتاب‌ها به صورت برخط و اجازه استفاده کاربران از تمام‌متن آنها، مجوزهای لازم از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور اخذ شده است. در این پایگاه کتاب‌هایی نیز وجود دارند که نسخه تمام‌متن آنها موجود نیست و تنها اطلاعات کتابشناختی آنها ذکر شده است.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف هدف از طراحی و راه‌اندازی این پایگاه ارائه دسترسی کاربران به محتوای تمام‌متن کتاب‌های علمی و دانشگاهی ایران است. از این رو، با نمایه شدن این کتاب‌ها در این وبگاه کاربران با سهولت بیشتری به محتوای علمی ـ پژوهشی کشور دسترسی خواهند داشت.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/ebook1.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟