یال


درباره این پایگاه از پوشش کامل نشریات جاری کشور و همچنین نشریاتی که قبل از 1370 وجود داشته‌اند برخوردار است. بدین ترتیب پایگاه اطلاعاتی مقاله‌های فارسی حاوی رکوردهای نسبتاً کاملی از مجلات سی سال گذشته می‌باشد.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1370
یادداشت جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف هدف از این پایگاه اطلاعاتی کنترل اطلاعات کتابشناختی مقاله‌های فارسی و آثاری که به زبان غیرفارسی در کشور منتشر می‌شود بوده است.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/earticle.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک آبونمانی
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟