یال


درباره پایگاه نشریات ادواری ایران نمایه‌کننده انواع مجله‌های کشور (فاقد درجه علمی، علمی ـ پژوهشی، و علمی ـ ترویجی) است. جستجو در این پایگاه می‌تواند بر اساس فهرست موضوعی، ناشر، درجه علمی، عنوان نشریه، شاپا، و درجه مجله‌ها صورت گیرد. کاربران می‌توانند پس از بازیابی نشریه اطلاعات کتابشناختی مجله‌ها و شماره‌های موجود آنها را مشاهده کنند. ایجاد این پایگاه دسترسی به شماره‌ها و دوره‌های گوناگون مجله‌ها را آسان‌تر می‌کند.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1380
یادداشت دسترسی به محتوای مجله‌ها مستلزم خرید اشتراک است. جستجو در پایگاه و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی رکوردها در این پایگاه رایگان است.
هدف هدف از این پایگاه اطلاع‌رسانی وضعیت مجله‌های علمی در کشور به کاربران و همچنین نمایه‌سازی متمرکز آنها در سطح ملی است.
نشانی اینترنتی http://search.ricest.ac.ir/ricest/AlphabetJournalp.aspx
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟