یال


درباره مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری تمام نشریات چاپ شده در کشور جمهوری اسلامی ایران را بدون محدودیت موضوع و زبان نشر گردآوری می‌نماید. علاوه بر گردآوری نشریات منتشر شده در ایران، تهیه نشریات علمی جهان اسلام نیز در این مرکز انجام می‌شود. و از طریق ایران ژورنال در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرد. فهرست خدماتی که این پایگاه ارائه می‌دهد، عبارتند از: دسترسی آسان به نشریات کشور؛ مشاهده رایگان فهرست مندرجات نشریات؛ مشاهده وضعیت اعتبار هر نشریه؛ مشاهده مشخصات کامل نشریه؛ دسترسی به متن کامل مقاله با استفاده از کد کاربری؛ و دسترسی به فهرست نشریات کشورهای اسلامی موجود در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری.
مالک مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
ناشر مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
نوع سازمان دولتی
زمان شروع 1389
یادداشت نشریات الکترونیکی فارسی از دیگر امکانات موجود در صفحه ایران ژورنال می باشد. با انتخاب یکی از حروف الفبا، فهرستی از نشریات فارسی که با آن حرف آغاز می گردند به کاربر نشان داده می‌شود. چنانچه نشریه علمی ـ پژوهشی بوده و یا اینکه دارای ضریب تاثیر در ISC باشد در این صفحه نمایش داده می‌شود. کاربر با انتخاب نشریه مورد نظر خود، سال نشر را انتخاب و شماره مورد نظر را برگزیده و فهرست مندرجات نشریه را مشاهده می‌نماید. در این مرحله، دریافت متن کامل مقاله با کد کاربری امکان پذیر خواهد بود. همچنین امکان مشاهده اطلاعات نشر هر نشریه (عنوان نشریه، محل نشر، آدرس پستی، پست الکترونیکی، ISSN، آدرس وب سایت) نیز امکان‌پذیر است. همچنین، از دیگر امکانات موجود در صفحه ایران ژورنال می‌توان به فهرست نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال‌های مختلف دسترسی یافت. نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر اساس رده‌های علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و هنر دسته بندی شده‌اند. فهرست نشریات معتبر با هر نوع تغییری که در وضعیـت نشریه بر اساس تصمیمات کمیسیون نشریات صورت می‌پذیرد، روز آمد می‌گردد. جهت آگاهی دانش پژوهان از نشریات ایرانی مــــوجـــود در ISI بخشJCR و نیز نشریــات ایـــرانی در ISI بخش Master journal List، فهرست‌های مربوطه در صفحه ایران ژورنال قرار داده شده است.
هدف هدف از راه‌اندازی این پایگاه دسترسی کاربران و پژوهشگران به تمام نشریات چاپ شده در کشور و جهان اسلام و محتوای موجود در آنها است.
نشانی اینترنتی http://isc.gov.ir/iran%20journal/Iran%20Journal_ISC_Fa.htm
رایانامه info@ricest.ac.ir
تلفن ثابت 987136468419
سیاست اشتراک دسترسی آزاد
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟