یال

مسئولیت محتوا

دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) برای اشاعه بیشتر و بهتر این‌گونه اطلاعات و پیشبرد خدمات اطلاع‌رسانی به پژوهشگران با کمک به دسترسی آسان‌تر به منابع اطلاعات در وب از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی شده است و:

  • تنها پایگاه‌هایی در این دروازه قرار می‌گیرند که دسترسی به آنها در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مجاز و همچنین بر پایۀ سیاست‌های تولید یا عرضه‌کننده آنها آزاد است؛

  • این کارشناسان هستند که گزینش منابع، شرح محتوا، رده‌بندی، و تولید فراداده را انجام می‌دهند تا کاربران بتوانند با سرعت به اطلاعات با کیفیت مبتنی بر وب دست یابند. بنابراین آنچه در این دروازه دیده می‌شود، هیچ‌گونه رده‌بندی یا ارزش‌گذاری را دربارة پایگاه‌های اطلاعات در بر ندارد؛

  • ایرانداک در زمینه محتوای پایگاه‌هایی که روی این دروازه قرار می‌گیرند، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد؛

  • ایرانداک مسئولیتی در برابر محتوا و اطلاعاتی که باگذشت زمان درستی یا اعتبار خود را از دست می‌دهند،‌ ندارد؛

  • پیامدهای احتمالی کاربرد محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی که در این دروازه قرار دارند، بر عهده کاربران است و ایرانداک در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد؛

  • ایرانداک در زمینۀ پیامدهای احتمالی دسترسی کاربران به پایگاه‌های اطلاعاتی که در این دروازه قرار دارند، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد؛

  • معرفی پایگاه‌ها در دروازه بر پایۀ اطلاعاتی است که در پایگاه وب اصلی آنها آمده است. بنابراین ایرانداک در زمینه درستی و اعتبار آن مسئولیتی ندارد؛

  • کاربران می‌توانند پایگاه‌های اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه را برای ارائه روی دروازه پیشنهاد کنند. بررسی و ارزیابی پایگاه‌های پیشنهادی را ایرانداک بر پایۀ معیارهای کیفیت انجام می‌دهد و در پذیرفتن یا نپذیرفتن هر پیشنهاد آزاد است؛

  • ایرانداک در ویرایش یا حذف همه اطلاعات سامانه آزاد است.

برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران (در) چه اندازه رضایت دارید؟